Welkom op deze website!

Welkom bij WajongVacatures.nl, een arbeidsdeskundig participatie- en arbeidsbemiddelingsbureau. 
WajongVacatures.nl gebruikte hiertoe deze vacaturewebsite vooral voor sociale werkgevers die o.a. mensen met een beperking vallende onder de nieuwe Participatiewet een passende werkplek willen bieden / geven. WajongVacatures.nl zoekt en ontvangt dan ook graag vacatures van vele sociale werkgevers.  


WajongVacatures.nl helpt werkgevers (grote en kleine!) op verzoek ook met de werving en/of selectie en/of detachering en/of payrolling van (mogelijk) geschikte doelgroep kandidaten  voor nieuwe en/of bestaande vacatures in hun organisatie. 
Om het bijvoorbeeld eerst uit te proberen of om geen risico's te lopen of vanwege de mogelijke administratieve rompslomp, kan de nieuwe medewerker flexibel aan de slag.
WajongVacatures.nl biedt hiertoe, in samenwerking met BaanWaarde Services werving en selectie aan, maar ook detachering  en Detavast, uitzending en ook payrolling behoort tot onze mogelijkheden. 

Uiteraard geschiedt dit alles geheel volgens de ABU CAO en met alle benodigde keurmerken!
WajongVacatures.nl onderscheidt zich onder andere door scherpe tarieven, door de aanwezigheid van een registerarbeidsdeskundige én telefonische bereikbaarheid van 6 dagen per werkweek, ook s'avonds!

WajongVacatures.nl helpt en ontzorgt werkgevers, zowel proactief als reactief / op verzoek, aangaande nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking én een UWV doelgroep verklaring. Werken met doelgroep- medewerkers
vanuit de sinds 01-01-2015 nieuwe Participatiewet is voor veel bedrijven en organisaties erg belangrijk. Niet alleen omdat het verplicht gesteld is, maar juist ook omdat ze deze medewerkers echt willen inzetten. Waarom? Gewoon, vanwege goed werkgeverschap / rentmeesterschap. Ze ervaren een maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Vele werkgevers in allerlei branches hebben taken en werkzaamheden, waar doelgroep -medewerkers goed bij kunnen passen. Werkgevers die hun organisatie willen openstellen en toegankelijk willen maken voor mensen met een beperking kunnen ondersteuning krijgen. Samen met de werkgever wordt er dan met andere ogen gekeken naar de organisatie. We sporen in de bestaande werkprocessen de eenvoudige taken op. Die zijn vaak routinematig en er is geen vooropleiding voor nodig! Vervolgens wordt er nagegaan hoe deze eenvoudige taken uit de bestaande functies kunnen worden gehaald. Dit alles behoort te geschieden zonder verstoring van het werkproces of ongewenste effecten voor andere werknemers. Door het combineren van eenvoudige taken ontstaan nieuwe functies, geschikt voor kandidaten met een beperking.

Andere werknemers krijgen zo (nog meer) de ruimte om zich te richten op hun kerntaken, die passen bij hun kwalificaties. Zo ontstaat een inclusieve organisatie, die in staat is om ieders talenten optimaal te benutten in de meest productieve combinatie!

 

In het kader van de Wet Banenafspraak helpt en ontzorgt WajongVacatures.nl werkgevers. Het laten werken / participeren van arbeidsbeperkte werknemers in uw organisatie komt uw organisatie, onze participatiemaatschappij én het MVO beleid van uw organisatie ten goede.
Onze bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) geregistreerde arbeidsdeskundige is u en/of uw organisatie hierbij graag waardevol van dienst. 

 

WajongVacatures.nl biedt al haar vacatures via www.WajongVacatures.nl  zonder jobcoaching aan.
Er wordt wel een bemiddelingsfee voor een werving worden gevraagd.

En/of (ook) kan er sprake zijn van tewerkstelling op uitzendbasis en/of via detacheringsbasis.

Een andere optie is dat een werkgever aan WajongVacatures.nl om payrolling verzoekt. Ook dit kan dan.

Indien gewenst kan er op verzoek werkplekonderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek, werkplektraining, advies loonwaarde, verzuimbegeleiding, EVC-, loopbaan- en/of scholingsadvies worden verzorgd.

 

WajongVacatures.nl  

Fluweelmos 55

3994 KP Houten (Utrecht)
M 06-18813585 

E info@wajongvacatures.nl
www.wajongvacatures.nl  
M 06-18813585